Vacancies            
**VACANT**
Community Baptist Church Penfield
9713 Westfield Place
Birmingham, AL 35217
205-833-9376


**VACANT**
First Baptist Church, Alton
2508 Queenstown Road
Birmingham, AL 35210

205-836-0607
           

**VACANT**
Mt. Olive Missionary Baptist Church
3320 Willard Ave SW
Birmingham, AL 35211
205-925-1536


**VACANT**
Six Ave. Beulah Missionary Bap. Church
2502 6th Avenue
Bessemer, AL 35020

205-426-0108


**VACANT**
St. Mark Baptist Church Avondale

4500 2nd Avenue South
Birmingham, AL 35212

205-591-7524


**VACANT**

Broad Street Baptist Church

121 Morris Avenue

Birmingham, AL 35204

205-251-1372

church@broadstreetbaptist.org


**VACANT**
First Baptist Church, Zion City
1104 Gene Reed Road
Birmingham, AL 35235
205-836-4665
fbczc@gmail.com

**VACANT**

First Baptist Church West End Eureka

920 - 19th Place SW

Birmingham, AL 35211

205-925-4071

firstbaptistnorthadams.org

                       

**VACANT**

Peace Baptist Church

1531 Camille Street

Mulga, AL 35118

205-787-1025


**VACANT**

St. James Baptist Church, Eastlake

7309 Oporto Avenue
Birmingham, AL 35206

205-836-8513


**VACANT**

First Baptist Church Booker Heights

5017 Oak Street

Mulga, AL 35118

205-788-2290


**VACANT**
New Jerusalem Missionary Bap. Church
2249 Toles Street
Tarrant, AL 35217